Weboppgaver

Lytteoppgaver

Her kan du øve deg på å lytte og forstå.

Oppgave 1: Unni og Oda.


Oppgave 2: Ine og Ulf


Oppgave 3: Ida på jobb


Oppgave 4: Yngvild skurer gulv


Oppgave 5: Torstein og Guri

Oppgave 6: Kjersti og Kjetil rengjør vegger


Oppgave 7: Unni er ny som renholder


Oppgave 8: Et slitt butikkgulv

Oppgave 9: Lilleby kaffebar

Lytteoppgavene fungerer bare i Internet explorer og Safari.

Tekstoppgaver

Her kan du øve deg på å lese og forstå tekst.

Oppgave 1: Tor og Tuva

Oppgave 2: Turid på jobb

Språkforståelse

Her kan du øve deg på å bruke de ulike ordene fra boka riktig.

Oppgave 1: Ulf og Oda

Oppgave 2: Ulrik og Mona

Oppgave 3: Gyda på Lilleby restaurant

Oppgave 4: Oda og skuremaskinen

Oppgave 5: Renholdsmidler

Oppgave 6: Periodisk renhold

Oppgave 7: Rengjøringsmidler

Oppgave 8: Vedlikeholdsmidler

Ordstilling

Her kan du øve på å lage korrekte setninger.

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3

Oppgave 4

Oppgave 5

Ordstillingsoppgavene fungerer bare i Internet explorer og Safari.

Grammatikk

Her finner du forskjellige grammatikkoppgaver.

Oppgave 1: Bruk modale verb, og skriv setningene en gang til.

a world of norwegian