Velg riktig ord
Plasser ordene på listen under på riktig sted i teksten