Verb - rett tid av verbet
Sett verbene i parantes inn i boksene, bruk rett tid av verbet